Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany súkromia

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako www.giftme.sk (ďalej len „web“ alebo „my“) zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné informácie pri návšteve alebo nákupe na tomto serveri.

Zhromažďovanie osobných údajov
Keď navštívite stránku, zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vašej interakcii so stránkou a informácie potrebné na spracovanie vašich nákupov. Môžeme tiež zhromaždiť ďalšie informácie, ak nás kontaktujete so žiadosťou o zákaznícku podporu. V týchto zásadách ochrany osobných údajov odkazujeme na všetky informácie, ktoré môžu jedinečne identifikovať jednotlivca (vrátane informácií uvedených nižšie) ako „osobné informácie“. V nasledujúcom zozname nájdete ďalšie informácie o tom, aké osobné informácie zhromažďujeme a prečo.

Informácie o zariadení

 • Príklady zhromaždených osobných údajov: verzia webového prehľadávača, adresa IP, časové pásmo, informácie o súboroch cookie, aké stránky alebo produkty si prezeráte, hľadané výrazy a spôsob interakcie so stránkou.
 • Účel zberu: načítať web presne za vás a vykonať analýzu jeho používania s cieľom optimalizovať ho.
 • Zdroj zbierky: Zhromažďujú sa automaticky pri prístupe na našu stránku pomocou súborov cookie, súborov denníka, webových majákov, značiek alebo pixelov
 • Zverejnenie na obchodné účely: zdieľané s našim procesorom Shopify

Informácie o objednávke

 • Príklady zhromaždených osobných údajov: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje (vrátane čísel kreditných kariet), e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Účel zberu: poskytovať vám produkty alebo služby na splnenie našej zmluvy, spracovať vaše platobné údaje, zariadiť prepravu a poskytnúť vám faktúry a / alebo potvrdenia objednávok, komunikovať s vami, vyšetrovať naše objednávky na potenciálne riziko alebo podvod, a ak sú v súlade s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, vám poskytujeme informácie alebo reklamu súvisiacu s našimi produktmi alebo službami.
 • Zdroj zbierky: zhromaždené od vás.
 • Zverejnenie na obchodné účely: zdieľané s našim procesorom Shopify

Informácie o zákazníckej podpore

 • Príklady zhromaždených osobných údajov: e-mailová adresa, meno.
 • Účel zberu: poskytovať zákaznícku podporu.
 • Zdroj zbierky: zhromaždené od vás.

Maloletí
Táto stránka nie je určená pre jednotlivcov mladších ako 16 rokov. Úmyselne nezhromažďujeme osobné informácie od detí. Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom a myslíte si, že vaše dieťa nám poskytlo osobné informácie, kontaktujte nás na adrese nižšie a požiadajte o vymazanie.

Zdieľanie osobných údajov
Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, aby nám pomohli poskytovať naše služby a plniť s vami zmluvy, ako je uvedené vyššie. Napríklad:

 • Na napájanie nášho online obchodu používame Shopify. Viac informácií o tom, ako Shopify používa vaše osobné informácie, sa dozviete tu: https://www.shopify.com/legal/privacy
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať, aby sme vyhoveli platným zákonom a predpisom, odpovedali na predvolanie na súd, príkaz na domovú prehliadku alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré dostaneme, alebo inak chránili naše práva.

Behaviorálna reklama
Ako je popísané vyššie, vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli cielené reklamy alebo marketingovú komunikáciu, o ktorej si myslíme, že by vás mohla zaujímať. Napríklad:

 • Používame Google Analytics, aby sme lepšie pochopili, ako naši zákazníci používajú tento web. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné informácie, si môžete prečítať tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Môžete sa tiež odhlásiť zo služby Google Analytics tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Informácie o vašom používaní stránky, vašich nákupoch a vašej interakcii s našimi reklamami zdieľame na iných webových stránkach s našimi reklamnými partnermi. Niektoré z týchto informácií zhromažďujeme a zdieľame priamo s našimi reklamnými partnermi a v niektorých prípadoch pomocou súborov cookie alebo iných podobných technológií (s ktorými môžete súhlasiť, v závislosti od vašej polohy).

Viac informácií o tom, ako funguje zacielená reklama, nájdete na vzdelávacej stránke Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Cielenú reklamu môžete deaktivovať:

Okrem toho sa môžete z niektorých z týchto služieb odhlásiť tak, že navštívite portál odhlásenia Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.

Používanie osobných údajov
Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytovali naše služby, ktoré zahŕňajú: ponúkanie produktov na predaj, spracovanie platieb, prepravu a plnenie vašej objednávky a informovanie o nových produktoch, službách a ponukách.

Zákonný základ
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“), ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), spracovávame vaše osobné údaje na základe nasledujúcich zákonných základov:

 • Váš súhlas;
 • Plnenie zmluvy medzi vami a Stránkou;
 • Dodržiavanie našich právnych povinností;
 • Chrániť svoje životné záujmy;
 • Plniť úlohu vykonanú vo verejnom záujme;
 • Pre naše oprávnené záujmy, ktoré neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami.

Zadržanie
Keď zadáte objednávku prostredníctvom Stránky, uchováme vaše osobné údaje pre našu potrebu, pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií. Viac informácií o práve na vymazanie nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.

Automatické rozhodovanie
Ak ste rezidentom v EHP, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu založenému výlučne na automatizovanom rozhodovaní (ktoré zahŕňa profilovanie), keď má toto rozhodovanie na vás právny účinok alebo vás inak významne ovplyvňuje.

Nezapojujeme sa do plne automatizovaného rozhodovania, ktoré by malo právne alebo inak významné účinky pri využívaní údajov o zákazníkoch.

Náš procesor Shopify využíva obmedzené automatizované rozhodovanie, aby zabránil podvodom, ktoré na vás nemajú právny alebo inak významný vplyv.

Medzi služby, ktoré zahŕňajú prvky automatizovaného rozhodovania, patria:

 • Dočasný zoznam adries IP adries spojený s opakovanými neúspešnými transakciami. Tento zoznam zakázaných položiek pretrváva malý počet hodín.
 • Dočasný odmietnutý zoznam kreditných kariet spojených s odmietnutým zoznamom adries IP. Tento zoznam odmietnutých položiek pretrváva malý počet dní.

Vaše práva

GDPR
Ak ste rezidentom v EHP, máte právo na prístup k osobným informáciám, ktoré o vás vedieme, na ich prenos do novej služby a na opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie.

Vaše osobné údaje budú najskôr spracované v Írsku a potom budú prenesené mimo Európy na účely ich uchovávania a ďalšieho spracovania, a to aj do Kanady a Spojených štátov. Ďalšie informácie o tom, ako sú dátové prenosy v súlade s GDPR, nájdete v príručke GDPR https://www.shopify.com/legal/privacy

Cookies
Cookie je malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho počítača alebo zariadenia, keď navštívite našu stránku. Používame množstvo rôznych cookies, vrátane funkčných, výkonnostných, reklamných a sociálnych médií alebo obsahových cookies. Súbory cookie zlepšujú váš zážitok z prehliadania tým, že umožňujú webovej stránke pamätať si vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlásenie a výber regiónu). To znamená, že tieto informácie nemusíte zadávať zakaždým, keď sa vrátite na web alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookie tiež poskytujú informácie o tom, ako ľudia používajú webovú stránku, napríklad či sú to ich prvé návštevy alebo či sú častými návštevníkmi.

Nasledujúce cookies používame na optimalizáciu vášho zážitku na našom webe a na poskytovanie našich služieb.

Doba, po ktorú súbor cookie zostane vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o „trvalý“ alebo „reláčný“ súbor cookie. Súbory cookie relácie trvajú, kým neprestanete prehliadať, a trvalé súbory cookie trvajú, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa nevymažú. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú trvalé a ich platnosť vyprší medzi 30 minútami a dvoma rokmi od dátumu stiahnutia do vášho zariadenia.

Súbory cookie môžete ovládať a spravovať rôznymi spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie cookies môže mať negatívny dopad na vaše užívateľské skúsenosti a časti našich webových stránok už nemusia byť úplne prístupné.

Väčšina prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookie, ale môžete si zvoliť, či chcete alebo nechcete prijímať súbory cookie, a to pomocou ovládacích prvkov prehliadača, ktoré sa často nachádzajú v ponuke „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vášho prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo filtrovať súbory cookie, nájdete v súbore pomoci vášho prehliadača alebo na webových stránkach, ako sú www.allaboutcookies.org.

Ďalej upozorňujeme, že blokovanie súborov cookie nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, napríklad s našimi reklamnými partnermi. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo zrušiť určité použitie vašich informácií týmito stranami, postupujte podľa pokynov v časti „Behaviorálna reklama“ vyššie.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

Kontakt
Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, ak máte otázky alebo chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na adrese shop@giftme.sk

Posledná aktualizácia: 5.2.2024

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Tu môžete kontaktovať miestny úrad pre ochranu údajov a náš dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/